Uddannelseslæger

Klinikken deltager i uddannelsen af yngre læger. Der er tale om uddannede læger med forskellig baggrund og anciennitet. Nogle er kommende speciallæger i almen medicin. De arbejder selvstændigt, men under supervision af de faste læger. Uddannelseslægerne vil typisk være tilknyttet klinikken 6-12 måneder ad gangen.

Aktuelt kan du i klinikken møde:

Læge Caroline Bäck

01.04.2022 Almen medicin, speciallægeuddannelse