Uddannelseslæger

Læge Caroline Bäck

01.04.2022 Almen medicin, speciallægeuddannelse

 

Læge Julie Erdal

16.05.2023 Klinisk basisuddannelse